Festival Dominator 20 juli 2019

Op zaterdag 20 juli vindt het festival Dominator plaats, tussen 11.00 uur en 23.00 uur op het E3 stand in Eersel. Het festival is merkbaar voor de omgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeer

In een relatief kort tijdsbestek komen de 50.000 bezoekers aan en na het festival vertrekken zij ook weer vrijwel gelijktijdig. De organisatie verzorgt de verkeersbegeleiding van deze festivalbezoekers.

Het E3 strand ligt dicht tegen de A67; ondanks alle verkeersmaatregelen bestaat de mogelijkheid dat er op de snelweg A67 een file ontstaat bij de aankomst van de stroom bezoekers. Om de kans op file en het risico op ongevallen te verkleinen is er gekozen het verkeer te spreiden. Dit houdt in dat een groot deel van de bezoekers via de N2 afrit Veldhoven door Steensel en Knegsel naar het festivalterrein komen. Een ander deel bereikt via de A67 afrit Hapert het parkeerterrein. Deze mensen rijden via Duizel. Bussen maken grotendeels gebruik van de afrit Eersel.

Komt u naar het festival, maak dan rondom Eersel geen gebruik van uw navigatiesysteem en volg de borden en instructies van verkeersregelaars. Routes kunnen wisselen naargelang het verkeersaanbod. Voor het afzetten en ophalen van festivalbezoekers (brengen/ophalen) is een apart parkeerveld en route. Volg hiervoor de borden “brengen/ophalen”. Ook voor taxi’s is een aparte route, volg hiervoor de borden “taxi”. Het is niet toegestaan festivalbezoekers elders af te zetten!

Aan het einde van het festival (23.00 uur) worden de festivalbezoekers via deze routes in omgekeerde richting gestuurd om het publiek zo snel mogelijk van het festivalterrein af te krijgen.

Met deze verkeersmaatregelen ontstaat op een aantal plaatsen een ongebruikelijke verkeersdrukte. Door spreiding van het verkeer probeert de organisatie de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Er zijn maatregelen genomen om al het verkeer zo veel mogelijk in beweging te houden en opstoppingen op lokale wegen te voorkomen. We vragen u de aanwijzingen op de geplaatste bebording en de instructies van verkeersregelaars op te volgen om de doorstroom van het verkeer op gang te houden.

Bereikbaarheid milieustraat

De weg Steenovens is voor het verkeer afgesloten op deze dag. Indien u op deze dag bij de milieustraat moet zijn, kunt u uw milieupas aan de verkeersregelaars laten zien. Met hen is afgesproken dat bezoekers van de milieustraat op vertoon van hun milieupas worden doorgelaten.

Geluid

In de evenementenvergunning voor Dominator zijn voorschriften gesteld aan de hoeveelheid geluid dat het festival mag maken. De organisatie doet gedurende het festival geluidmetingen. Het festival is ook buiten het E3 strand hoorbaar. Hoorbaar betekent niet altijd dat de geluidsnorm wordt overschreden. Mocht u toch van mening zijn dat het geluidsniveau te hoog is, neem dan contact op met de gemeente via het klachtennummer (06)13089848. Dit klachtennummer is alleen bereikbaar op de dag zelf van 10.30 tot 23.15 uur. Als na een meting uw klacht gegrond blijkt, zal de gemeente de organisatie opdragen het geluidsniveau naar beneden bij te stellen.

Vuurwerk

Het festival eindigt met vuurwerk.