Hoe reist u in de Kempenregio?

Huis van de Brabantse Kempen start onderzoek onder werknemers in de regio.

In de Kempen starten binnenkort een aantal projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het onderzoek naar de herinrichting van de N284 naar aanleiding van groot onderhoud;
  • het onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
  • het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven.

Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet) autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoersmiddelen in de Kempen start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek naar hoe de werknemers in de Kempenregio reizen.

Met de resultaten van dit onderzoek snappen we beter hoe de werknemer reist, hoe de werknemer denkt over mobiliteit en welke oplossingen er in de Kempen nodig zijn. Met de gecombineerde informatie van alle deelnemers aan dit onderzoek kan er gericht worden gewerkt aan de mobiliteit van de toekomst in de regio.

Het onderzoek wordt in opdracht van de Kempengemeenten uitgevoerd door het Brabant Mobiliteitsnetwerk en www.SmartwayZ.nl. Het bestaat onder andere uit een enquête over hoe werknemers in de Kempen van en naar hun werk reizen.

Iedereen die werkzaam is in de Kempen kan meedoen aan deze enquête via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen. Ook kunt u de QR-code hieronder scannen. U komt dan direct op de website waar u de enquête in kunt vullen. Invullen duurt slechts 10 minuten. Onder de deelnemers wordt een ballonvaart verloot. Uiteraard wordt er volgens de nieuwe regels met uw persoonlijke gegevens omgegaan. U leest er meer over voor het invullen van de enquête.