Hulp voor het voortbestaan van onze erfvogels

Groen licht voor Ervenplus 2.0. van Brabants Landschap

Brabants Landschap heeft groen licht gekregen om het leefgebied te verbeteren voor onze erfvogels, zoals de steenuil, boerenzwaluw en huismus. De Provincie Noord-Brabant heeft hiervoor opnieuw financiële middelen beschikbaar gesteld. Brabants Landschap werkt hierin samen met 24 verschillende gemeenten, waaronder ook Eersel. Samen met vele vrijwilligers en lokale natuurverenigingen gaan we 500 landschappelijk waardevolle erven creëren voor een betere biodiversiteit en een verdere toename van het aantal erfvogels.

Erfvogels zijn vogels die leven op het boerenland, op erven rondom boerderijen en landelijk gelegen woningen. Ons boerenland en de woonerven zijn de laatste decennia echter veel grootschaliger en ‘netter’ geworden. De leefomgeving van erfvogels wordt hierdoor bedreigd en dat zorgt voor een afname van het aantal van deze vogels. Dat is de reden dat Brabant Landschap afgelopen jaren met steun van de Provincie het project Ervenplus is gestart. Het begin is gemaakt en met succes. Dat is reden dat dit project nu een vervolg krijgt. Met Ervenplus 2.0. kan er nog meer geïnvesteerd worden in beplanting en nestgelegenheid en daarmee in het voortbestaan van de verschillende vogelsoorten.

Erfeigenaren van (boeren)erf in het buitengebied kunnen ons hierbij helpen. Voor meer informatie: www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels