Ik zorg voor goed zicht!

Een vetlaagje aan de binnenkant van de autoruit in combinatie met de laagstaande zon vergroot de kans op een verkeersongeluk met 20%

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Heeft u goed zicht in uw auto?

Meer informatie kunt u vinden op de website www.nulverkeersdodenbrabant.nl.