Informatieavond Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Op donderdag 11 april 2019 organiseert de gemeente Eersel een informatieavond voor agrariërs met vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) in het buitengebied. De avond wordt in Vessem georganiseerd in café-restaurant De Gouden Leeuw en deelname is gratis. Graag wel vooraf aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina. Aanmelden kan tot en met 7 april.

De agrarische sector verandert de laatste jaren sterk. Dit heeft onder andere te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het ontbreken van bedrijfsopvolging. De gemeente wil deze veranderingen in goede banen leiden om problemen zoals leegstand, verloedering en onwenselijk gebruik (zoals drugslaboratoria) te voorkomen.

Tijdens deze informatieavond informeren wij agrariërs graag over de kansen voor vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) in het buitengebied. Ook  de provincie, ZLTO, het Huis van de Brabantse Kempen en een financieel adviseur zijn hierbij aanwezig om de verschillende mogelijkheden te bespreken die er voor VAB’s zijn.

Kunt  u niet aanwezig  zijn tijdens deze informatiebijeenkomst en wilt u wel graag informatie? Neem dan contact op met Paul Schellekens van het Huis van de Brabantse Kempen. U kunt een email sturen naar deelname@brabantsekempen.eu of hem telefonisch bereiken op (0497)512273

Programma

Tijd Onderwerp
19:30 - 20:00 uur Inloop
20:00 - 20:10 uur Welkom – schets van de problematiek
20:10 – 20:30 uur Provinciale ondersteuningsmaatregelen
20:30 – 20:40 uur Voucherregeling
20:40 – 20:50 uur Ondersteuningsloket
20:50 – 21:00 uur Bestemmingsplan en visie buitengebied
21:00 – 21:10 uur Pauze
21:10 – 22:00 uur Workshops (in 2 rondes):
-       Fiscaal
-       Melkveehouderij
-       Provincie
-       Gemeente
22:00 – 22:30 uur Afsluiting met borrel