Ontwerp Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg

In januari zijn diverse bewoners aan de slag gegaan met een eerste uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO) van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg. De opkomst per straat was,  net zoals eerder in het proces Steensel weer één dorp, hoog.
 
De eerste werksessies gingen vooral over het inventariseren van de wensen van de bewoners, zoals de inpassing van de parkeervakken en de bomen. Ook is er gekeken naar snelheidsremmende maatregelen in de straten, zoals punaises (bolling in de weg ter hoogte van een kruising), wegversmallingen en as-verspringingen. Een ander onderwerp dat we besproken hebben is het voorkomen van sluipverkeer.
 
In de komende werksessies worden de genoemde punten verder aangescherpt en ligt er uiteindelijk een breed gedragen ontwerp per straat. Op maandagavond 23 maart a.s. kan iedereen het VO van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg tijdens de inloopavond komen bekijken. Het ontwerp kan dan nog op details worden aangepast tot een definitief ontwerp (DO).