Resultaten Inwonerspeiling 2018

Het is voor ons als gemeente belangrijk te weten of onze inwoners tevreden zijn. Daarom hebben we voor de vijfde keer deelgenomen aan de inwonerspeiling ‘Waar staat je gemeente’.

In september en oktober 2018 hebben 4338 inwoners een brief gekregen met een vragenlijst. In totaal hebben 1060 inwoners de vragenlijst ingevuld.

Burgemeester Joseph Vos: “De resultaten stellen mij tevreden. Ik zie duidelijke verbeterpunten en een herkenbaar beeld. Als we de resultaten vergelijken met andere gemeenten, hebben we een gemiddelde score. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. De resultaten bieden mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Ook de antwoorden op de open vragen zijn daarbij een belangrijk instrument.”

De vragenlijst was opgebouwd uit vier hoofdthema’s:

  1. Woon- en leefklimaat (betrokkenheid bij- en inzet voor de buurt en samenwerking en partnerschap met de gemeente);
  2. Relatie inwoner-gemeente (netwerksamenleving en de veranderende rol van inwoner en overheid);
  3. Gemeentelijke dienstverlening (dienstverlening van de gemeente);
  4. Zorg en welzijn (decentralisatie en de maatschappelijke veerkracht zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg).

In de afbeelding zijn de resultaten per thema weergegeven. Ook ziet u de resultaten van de vorige meting (2016) en de resultaten ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare grootte.

In totaliteit waardeert u de inspanning van de gemeente voor haar inwoners met een rapportcijfer 6.7. Dit is hoger dan de vorige meting; toen waardeerde u de gemeente met een 6.6.

Meer inzicht in de resultaten

Meer resultaten bekijken? Lees dan het rapport op www.eersel.nl/waarstaatjegemeente. U kunt in dit rapport ook per kern zien hoe inwoners oordelen over een bepaald onderwerp.

Een groot deel van de resultaten zijn binnenkort ook terug te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u de resultaten van de gemeente Eersel vergelijken met andere gemeenten, op provincieniveau en ten opzichte van het gemiddelde van Nederland.