Start aanplant voedselbos in Vessem

Maar liefst 145 kinderen van Basisschool St. Lambertus maken op 11 februari 2020 een start met het aanplanten van de eerste bomen en struiken in het voedselbos in Vessem. Naast het planten van bomen en struiken, hangen de kinderen vogelhuisjes op die ze samen met de Stichting Dorp aan de Beek (in oprichting) al hebben gemaakt. De jongste leerlingen zaaien een vogelbloemenweide in. Vooraf aan deze activiteiten verzorgt de stichting speciaal voor de kinderen een gastles op school, om meer te leren over een voedselbos.

Help je mee?

Je bent van harte welkom om te komen kijken en/of te helpen! Het adres is het toegangspad tussen Wilhelminalaan 19a/Putterstraat 1 in Vessem.
Het programma op 11 februari 2020 ziet er als volgt uit:

  • 14.00 uur                      Openingswoord door wethouder Eric Beex en initiatiefnemer Stichting Dorp aan de Beek
  • 14.15 - 15.00 uur          Planten en zaaien
  • 15.00 - 15.15 uur          Afsluiting met een hapje en drankje

De aanleg van het voedselbos en de dorpsmoestuin is een onderdeel van het project ‘Dorp aan de Beek’. Stichting Dorp aan de Beek bestaat uit een aantal vrijwilligers uit Vessem. Vindt u het leuk om als bestuurslid of als vrijwilliger actief te worden? Neem dan contact op met Gerry Dorrestein via dorpsmoestuin@vessem.info

Levende Beerze leeft, bruist en werkt

Het gebied vanaf sportpark De Klep/Hoogeind richting Molenbroek en Spekdonken tot Vessem maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’. Hierin werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, ZLTO en het Huis van de Brabantse Kempen nauw samen om de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te pakken. Wat hierin centraal staat is:

  1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen (een robuust ecologisch netwerk en herstel watersysteem);
  2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied;
  3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.

Meer informatie op: www.brabantsekempen.eu