Verkeersmaatregelen Kerkstraat in Eersel

De kruising Hoolstraat - Kerkstraat - Dijk maakt onderdeel uit van de schoolroute naar het Integraal Kindcentrum Eersel Zuid. Een aantal jaren geleden is de verkeerssituatie hier al aangepast met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Echter werd de voetgangersoversteek op Kerkstraat door de ouders en basisscholen nog als onveilig ervaren. Daarom heeft de gemeente in overleg met de betrokken partijen besloten om de huidige oversteek te veranderen in een zebrapad. Daarnaast is op het stukje Dijk ter hoogte van het Kapelletje éénrichtingsverkeer ingesteld. Deze maatregelen moeten bijdragen aan een meer verkeersveilige situatie.