Begeleiding (Wmo)

 • Wat is het?

  De vijf Kempengemeenten (waaronder de gemeente Eersel) hebben contracten afgesloten met een groot aantal aanbieders voor het bieden van begeleiding, in de vorm van zorg in natura.

  De gecontracteerde aanbieders zijn gespecialiseerd in één of meerdere van de volgende aandachtgebieden:

  • Somatiek
  • Psychogeriatrie
  • Psychiatrie
  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Zintuigelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Autisme
  • Overige doelgroepen

  Voor meer informatie over deze voorziening of wilt u weten welke aanbieder de juiste ondersteuning kan bieden aan u, of iemand in uw netwerk, neemt  u dan contact op met de gemeente.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u ook van andere aanbieders en/of particulieren gebruik maken. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen. Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van de pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb.

  Voorwaarden pgb 

  Als u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.

 • Online | Formulieren