Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

 • Online | Formulieren

  Logo DigidBurgers en bedrijven in gemeente Eersel kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (=voor burgers) en eHerkenning (= DigiD voor bedrijven). Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

  Met het formulier op deze pagina kunt u kwijtschelding vragen van uw riool- en afvalstoffenheffing. Wij verzoeken u alle vragen die op u van toepassing zijn, volledig en naar waarheid te beantwoorden. Voor het invullen van het formulier kunt u ook een afspraak maken met de medewerkers van team Financiën, bereikbaar via 0497-531300.

  In de onderstaande gevallen hebben u en uw eventuele partner geen recht heeft op kwijtschelding:

  • als er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2.269,00 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit
  • als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld
  • als u ondernemer bent

  Als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u het formulier verder invullen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden