Collecte

 • Wat is het?

  Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen. Onder collecteren wordt ook het aanbieden van een intekenlijst voor de inzameling van geld voor een goed doel of het houden van een donateursactie gezien. Om te mogen collecteren is een vergunning nodig. Ook voor het werven van donateurs is dus een collectevergunning nodig. Geen vergunning is nodig voor instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de collectes die veelal gelijktijdig in het hele land plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is dan wel dat ze niet op zondag collecteren en op maandag tot en met zaterdag uitsluitend tussen 9.00 uur en 21.00 uur.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Per kalenderjaar mag dezelfde organisatie daarom maar één keer collecteren. Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.  Per kalenderweek mag door maximaal één landelijke organisatie en één plaatselijke organisatie een collecte worden gehouden waarbij geld wordt ingezameld. Als een collecte niet in de gehele gemeente wordt gehouden mag in de dorpskernen waar de collecte niet wordt gehouden een andere collecte worden gehouden.

  Een collectevergunning voor een donateursactie wordt alleen verleend aan plaatselijke organisaties of aan bedrijven die werven voor organisaties die het CBF keurmerk “Erkend Goed Doel” hebben. Een donateursactie mag zowel in als buiten de vrije perioden van het landelijke collecterooster van het CBF worden georganiseerd en kan ook samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke geldinzamelingsactie of verkoopactie.   

  Er mag uitsluitend gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur. Op zondagen en nationale feestdagen mag er niet gecollecteerd worden.

  Wanneer landelijke organisaties collecteren kunt u zien op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Ook het gemeentelijke collecterooster kunt u vinden op de website van het CBF.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

 • Online | Formulieren

  Inschrijven kan digitaal via het formulier aanvraag Collectevergunning. Indien u een voorkeur heeft om het formulier uit te printen en in te vullen, dan kan dat ook. Deze kunt u na het invullen scannen en vervolgens mailen naar  vergunningen@kempengemeenten.nl

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat kost het?

  Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collectevergunning zijn geen kosten verbonden.

 • Afspraak

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

 • Openbare documenten