Gemeentelijke onderscheiding, jeugdlintje

  • Wat is het?

    Met het jeugdlintje wil het gemeentebestuur laten zien dat het trots is op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of de gemeente. Ook komen jongeren die iets bijzonders hebben gepresteerd op bijvoorbeeld het gebied van mantelzorg, heldhaftigheid, sport, cultuur, muziek of kunst in aanmerking. Door het uitreiken van deze jeugdlintjes worden deze jongeren in de schijnwerpers gezet en zijn zij een voorbeeld voor anderen. Jongeren worden bewust gemaakt van het feit dat zij iets kunnen betekenen voor hun medemens in welke vorm dan ook. Kent u iemand tussen de 6 en 18 jaar die zich op een bijzondere wijze inzet of een bijzondere prestatie heeft verricht? Indien u vragen heeft kunt u zich richten tot het bestuurssecretariaat (0497-531300 of bestuurssecretariaat@eersel.nl) of vul het formulier in op deze pagina.

  • Online | Formulieren