Gemeentelijke onderscheiding, predicaat bewijs van verdienste

 • Wat is het?

  Het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel komt toe aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Eerselse gemeenschap. Om de exclusiviteit van de onderscheiding te borgen moet er sprake zijn van een meer dan gemiddelde inzet en verdiensten voor de gemeente of haar gemeenschap. Het predicaat bewijs van verdienste wordt ieder jaar in januari uitgereikt, tijdens de openbare nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eersel. Een aanvraag voor een predicaat moet uiterlijk op 1 oktober van het jaar daarvoor ingediend zijn.

  Procedure

  Kent u een persoon, vereniging of instelling die aan een van bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u het formulier op deze pagina invullen. Indien u vragen heeft kunt u zich richten tot het bestuurssecretariaat (0497-531300 of bestuurssecretariaat@eersel.nl).

  Bij iedere activiteit moet een ondersteuningsbrief van de vereniging/persoon worden toegevoegd, waarin staat dat deze de aanvraag ondersteunt.

 • Online | Formulieren

  Inwoners en organisaties in gemeente Eersel kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (=voor inwoners) en eHerkenning (= DigiD voor organisaties). Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren.  

  Voor het invullen van dit formulier heeft u DigiD nodig. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.