Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan kunt u hiervoor een reservering doen.

  Daarna moeten beide partners een melding doen in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. U kunt uw geregistreerd partnerschap online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap wilt laten registreren.

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

  Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

  Formulier reserveren Huwelijk | Partnerregistratie

  De mogelijkheid bestaat om een eigen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag te laten benoemen om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Babs voor één dag

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  • De melding van een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na de melding langer dan 1 jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap, dan moet u opnieuw melding van uw voornemen doen.
  • U heeft nog steeds dezelfde documenten nodig voor het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond, dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte vorige partner of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 0497-531300.
  • Een uitzondering geldt voor personen die buiten Nederland wonen en waarvan één van beide de Nederlandse nationaliteit bezit. Zij moeten de verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag.

  Nadat u melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap contact op met uw trouwgemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.
 • Wat kost het?

  Legeskosten voor een geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan die voor een huwelijk:

                                                                            maandag t/m vrijdag      zaterdag

  Gemeentehuis                                                   € 449,10                          € 490,90

  Streekmuseum                                                  € 445,30                          € 487,10

  Jacobushoeve                                                   € 445,30                          € 487,10

  Protestants kerkje                                             € 675,95                          € 717,75

  Eigen locatie                                                     € 445,30                           € 487,10

  Voor het wijzigen en/of annuleren van de gereserveerde datum of locatie brengen wij € 22,60 in rekening.

  Er is op maandagochtend om 9.00 uur of 9.30 uur de mogelijkheid voor de inwoners van de gemeente Eersel om gratis een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is een sobere aangelegenheid waar slechts een beperkt aantal (max. 15 pers.) mensen bij aanwezig kunnen/mogen zijn.

 • Aanvullende informatie

  • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.