Hulp bij het huishouden

 • Wat is het?

  Kunt u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom uw huishoudelijke taken niet meer (helemaal) zelf doen? En heeft u ook geen huisgenoten of mantelzorgers die u daarbij kunnen helpen? Of behoort een particuliere hulp ook niet tot uw mogelijkheden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

  Zorg in natura

  In onze gemeente kunt u kiezen uit diverse aanbieders voor hulp bij het huishouden. De aanbieders hulp bij het huishouden waarmee een contract is gesloten voor zorg in natura zijn:

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u ook van andere aanbieders en/of particulieren gebruik maken. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb. 

  Voorwaarden pgb

  Als u in aanmerking wilt komen voor een pgb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.

  Wilt u meer informatie over deze voorziening neem contact op met de gemeente.

  Contactformulier