Kinderopvangtoeslag; geen recht op kinderopvangtoeslag

 • Wat is het?

  Indien u als ouder(s) geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma voor uw kind. U dient aan de gemeente te verklaren dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft dan subsidie, zodat u alleen een ouderbijdrage in rekening gebracht krijgt voor het volgen van het peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week (met uitzondering van het aanbod aan doelgroepkinderen op basis van de Wet OKE).

  Wat is de kinderopvangtoeslag?

  De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst indien u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of één van beide een opleiding volgt of de kansen op werk vergroot worden door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of gemeente.

  Hoe kom ik in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma?

  U dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u niet allebei werkt. U kunt dit op een aantal manieren aantonen. Het meest eenvoudige is om een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u een belastingaangifte ingediend heeft.

  Wat is een inkomensverklaring?

  Een inkomensverklaring is in feite bedoeld om andere (overheids)instanties, die geen inzage hebben in de inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij aan een woningstichting die graag wil weten hoeveel inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in aanmerking komt. De verklaring moet aangevraagd worden voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze moet dus wel, eventueel via de partner, een aangifte ingediend hebben.

  Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

  U kunt dit uitsluitend telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst via de Belasting Telefoon 0800 – 0543. U dient het Burgerservicenummer(BSN)/sofinummer bij de hand te hebben. Ter controle worden nog een aantal andere vragen gesteld, zoals uw geboortedatum. Binnen 10 werkdagen beschikt u over de verklaring.

  U kunt geen inkomensverklaring aanvragen?

  Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u of op een andere wijze aantonen dat u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag of verklaren dat er sprake is van één inkomen en er geen bijdrage is van UWV of gemeente volgens artikel 1.6 van de Wet kinderopvang genoemde redenen. Dat kan via het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’.

  Vragen?

  Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Eersel. Indien u de inkomensverklaring heeft ontvangen of op een andere wijze kunt verklaren dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, dan kunt u dit via bijgevoegd formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ verklaren. U maakt dan aanspraak op een gesubsidieerd plaats in het peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week. De ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ dient u samen met de inkomensverklaring in te leveren bij de gemeente. Tevens stuurt u het aanmeldformulier van de kinderopvangorganisatie waar uw kind het peuterprogramma gaat volgen, mee.

  De gemeente ontvangt dus graag van u:

  • Het aanmeldformulier voor het peuterprogramma (die u ontvangen heeft van de kinderopvangorganisatie)
  • De inkomensverklaring (die u ontvangen heeft van de belastingdienst) én
  • De ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ (die u van de website van de gemeente heeft gehaald en ingevuld heeft)