Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond waarbij bedrijfsmatige exploitatie van toepassing is.

 • Wat moet ik doen?

  1. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen OZB. Hierop staat de getaxeerde waarde (WOZ waarde) van uw pand vermeld.
  2. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, of verkoopt, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  3. Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag dan kunt u hiertegen bij de gemeente informeel en formeel bezwaar maken.

  Informeel contact over de WOZ-waarde

  De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van uw woning of bedrijfspand. Als u de waarde te hoog vindt, hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt op telefoonnummer 0497–531300. De medewerker WOZ/belastingen noteert uw vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met u op. Blijkt dat wij uw WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor u aan.

  U kunt ook een WOZ-reactieformulier invullen en opsturen. De taxateur neemt dan telefonisch contact met u op.

  Voordeel informeel bezwaar

  Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

  Advies

  Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. Via de website kunt u eenvoudig een bezwaarformulier downloaden of we sturen u er één toe.

  Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

  Formeel bezwaar

  Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. Het bezwaar moet uiterlijk op 12 april bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd.

  Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

  Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

  Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 522,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

 • Online | Formulieren

 • Wat kost het?

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ waarde.

  Onderstaand de tarieven voor 2020:

  1. de gebruikersbelasting niet woningen: 0,1306%
  2. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0882%
  3. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1638%
 • Aanvullende informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

  Onbebouwde grond wordt beschouwd als een onroerende zaak waarover de gemeente OZB kan heffen.

 • Verwijzingen