Precariobelasting

  • Wat is het?

    Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers en reclameborden.

  • Wat moet ik doen?

    Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt, eventueel verhoogd met door de gemeente misgelopen rente. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tariefen.

    Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.