Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

  Een vergunning is niet nodig voor:

  a. opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendige gedeelte van een onroerende zaak;
  b. opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid;
  c. opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op:

  • openbare verkoping, aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  • het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak bestemd is, zomede op naamborden, mits:
  • deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m² en geen van alle een grotere oppervlakte in een inrichting hebben dan 1,00 m², en - deze opschriften en aankondigingen niet verlicht zijn aangebracht op of aan een onroerende zaak en/of het bij de onroerende zaak behorende eigen erf;
  • vrijstaande opschriften en aankondigingen niet hoger zijn dan 1 meter ten opzichte van het aansluitend afgewerkt terrein;

  d. opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

  Tijdelijke reclameborden (bijvoorbeeld t.b.v. evenementen)

  Voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden (onder meer aan lantaarnpalen) heeft u een ontheffing nodig.

  Heeft deze reclame betrekking op activiteiten binnen de Kempengemeenten (gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) mag u 15 reclameborden plaatsen. Voor zaken buiten de Kempengemeenten mag u geen reclameborden plaatsen.

  Reclameborden mogen met een ontheffing geplaatst worden voor een periode van maximaal 14 dagen. De maximale maat voor tijdelijke reclameborden, driehoeks- of sandwichborden, is 125 cm x 90 cm. Diverse straten zijn uitgesloten. Kijk voor alle regels in het Reclame en uitstallingenbeleid. Kijk hiervoor onder 'Verwijzingen'.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

  De regels voor reclame en uitstallingen heeft de gemeente vastgelegd in een beleid. Zie onder het kopje 'verwijzigingen'.

 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

 • Online | Formulieren

  Het aanvraagformulier kunt u digitaal invullen. Indien u een voorkeur heeft om het formulier uit te printen en in te vullen, dan kan dat ook. Deze kunt u na het invullen scannen en vervolgens mailen naar  vergunningen@kempengemeenten.nl

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen € 44,00.

 • Aanvullende informatie

  Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Afspraak

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

 • Verwijzingen