Rioolheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

  Rioolheffing

  U betaalt voor de rioolheffing een vast bedrag per maand op basis van het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de aan het belastingtijdvak voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Als deze gegevens niet bekend zijn wordt het waterverbruik vastgesteld op basis van het waterverbruik van vergelijkbare huishoudens.

  U ontvangt de aanslag per vier maanden achteraf.

  • Periode januari tot en met april 2020 in juni 2020
  • Periode mei tot en met augustus 2020 in oktober 2020
  • Periode september tot en met december 2020 in februari 2021
  • Let op: periode september 2019 tot en met december 2019 in februari 2020

  Informeel bezwaar

  U heeft de mogelijkheid tot een informeel contact bij bezwaar als u het niet eens bent met een of meer aanslagen. De gemeente probeert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag antwoord te geven. U kunt telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 0497-531300 of het reactieformulier op deze pagina invullen.

  Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden meer tijd.

  Formeel bezwaar

  Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken door het bezwaarformulier riool-en afvalstoffenheffing in te vullen. U vindt het formulier onder het tabje Online | Formulieren.

 • Online | Formulieren

 • Wat kost het?

  De rioolheffing is een directe belasting die in gemeente Eersel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat in het voorgaande verbruiksjaar vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

  De belastingtarieven per maand voor 2019:

  • voor 1 tot en met 100 m3 afvalwater € 15,53
  • voor 101 tot en met 350 m3 afvalwater € 23,59
  • vanaf 351 m3, voor elke volle 350 m3 afvalwater € 13,12
 • Openbare documenten

 • Verwijzingen