Sociale huurwoning

  • Wat is het?

    Bent u op zoek naar een huurwoning of bouwkavel? De gemeente Eersel heeft zelf geen huurwoningen beschikbaar. Voor (sociale) huurwoningen kunt u zich inschrijven bij woningstichting De Zaligheden. Als we bouwkavels verkopen, publiceren we dit in De Hint. De gemeente hanteert geen inschrijflijst. In de publicatie staat hoe en wanneer u kunt reageren.