Speld van verdienste

 • Wat is het?

  Moment uitreiking

  De burgemeester reikt éénmaal per jaar de predicaten bewijs van verdienste uit, te weten tijdens de openbare nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eersel die jaarlijks begin januari gehouden wordt.

  Wie komt in aanmerking ?

  Personen, verenigingen of instellingen, al dan niet woonachtig of gevestigd in de gemeente Eersel, kunnen voorgedragen worden voor het predicaat bewijs van verdienste van de gemeente Eersel. Aan deze gemeentelijke onderscheiding is een speld van verdienste verbonden. Deze speld wordt uitgereikt wegens zeer bijzondere verdiensten en prestaties op sociaal/cultureel gebied, sportgebied of een ander gemeentelijk terrein. Personen aan wie een Koninklijke Onderscheiding is toegekend of wordt, komen niet in aanmerking voor een speld van verdienste.

  Procedure

  Kent u een persoon, vereniging of instelling die aan een van bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u het formulier op deze pagina invullen. Indien u vragen heeft kunt u zich richten tot het bestuurssecretariaat (0497-531300 of bestuurssecretariaat@eersel.nl).

  Anonieme aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  Bij iedere activiteit moet een ondersteuningsbrief van de vereniging/persoon worden toegevoegd, waarin staat dat deze de aanvraag ondersteunt.

 • Online | Formulieren