Spreekrecht

 • Wat is het?

  Spreekrecht bij een commissieavond

  Als u wilt inspreken, kunt u dit melden via griffie@eersel.nl of via telefoonnummer 0497-531323.

  1. Inwoners kunnen in een vergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die geagendeerd zijn.
  2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk drie uur voor de aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.
  3. De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
  4. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.
  5. De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inwoner.

  Spreekrecht bij een raadsvergadering?

  Als u wilt inspreken, kunt u dit melden via griffie@eersel.nl of via telefoonnummer 0497-531323

  1. Inwoners kunnen in een vergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die geagendeerd zijn en die niet bij een commissievergadering geagendeerd zijn geweest.
  2. Het woord kan niet worden gevoerd over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk drie uur vóór aanvang van de vergadering aan de griffier. De voorzitter heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken. De inspreker vermeldt zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.
  4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
  5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.
  6. De voorzitter of een raadslid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inwoner.