Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Hoe werkt het?

  Ter voorkomen of beperken van overlast, het waarborgen van de verkeersveiligheid en ter voorkomen van het in gevaar brengen van een redelijk verzorgingsniveau worden de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd bij aanvragen om standplaatsvergunning:

  • Het innemen van een reguliere standplaats op of aan de openbare weg is toegestaan op de volgende aangewezen locaties:
   • Markt in Eersel (woensdag en vrijdag);
   • 10-decemberplein in Eersel (zaterdag);
   • Parkeerplaats supermarkt Nieuwstraat in Eersel (elke dag van de week in november en december);
   • Hoek Postelseweg en Bredasebaan in Eersel (elke dag van de week;
   • Kerkplein aan Smitseind in Duizel (maandag tot en met zaterdag);
   • Dorpsplein aan de Korte Kerkstraat in Steensel (maandag tot en met zaterdag);
   • Parkeerplaats aan Het Groen in Knegsel (maandag tot en met zaterdag);
   • "Kermisterrein" op de hoek van de Jan Smuldersstraat en de Servatiusstraat in Vessem (maandag tot en met zaterdag);
   • Dorpsplein aan de Akkerweg/Den Dries in Wintelre (maandag tot en met zaterdag).
  • Op de Markt in Eersel worden maximaal 2 standplaatsen tegelijkertijd toegestaan. Op de parkeerplaats van de supermarkt aan de Nieuwstraat in Eersel, de hoek Postelseweg en Bredasebaan in Eersel, het "kermisterrein" in Vessem en het Dorpsplein in Wintelre wordt maximaal 1 standplaats tegelijkertijd toegestaan. Op de andere locaties worden maximaal 6 standplaatsen tegelijkertijd toegestaan.
  • Geen vergunning wordt verleend als op de betreffende locatie op dezelfde dag of hetzelfde dagdeel al een standplaats is vergund voor een gelijksoortige branche.
  • De standplaats op de parkeerplaats bij de supermarkt aan de Nieuwstraat in Eersel mag uitsluitend worden ingenomen voor de verkoop van seizoensgebonden producten.
  • De standplaats op de hoek van de Postelseweg en de Bredasebaan in Eersel mag uitsluitend worden ingenomen voor de verkoop van ijs.
  • In Knegsel wordt geen standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van brood en banket.
  • In Vessem wordt uitsluitend standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis en aanverwante producten en niet-etenswaren.
  • In Wintelre wordt uitsluitend standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis en aanverwante producten, frituur en snacks en niet-etenswaren.
  • Incidentele standplaatsen mogen ook op andere plaatsen worden ingenomen. Per aanvraag wordt voor het aangegeven tijdsbestek beoordeeld of de gewenste locatie gebruikt mag worden.
  • Degene die al een vergunning heeft voor een reguliere standplaats op een bepaalde dag/dagdeel krijgt voor de opvolgende periode voorrang op nieuwe aanvragen voor een gelijksoortige branche of op nieuwe aanvragen op locaties waar sprake is beperking van het aantal standplaatsen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
  • U moet de standplaatsvergunning uiterlijk 8 weken voordat u de standplaats wilt innemen schriftelijk bij de gemeente aanvragen. U kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken.
  • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.
 • Online | Formulieren

  Aanvragen kan digitaal. U heeft dan DigiD of eHerkenning nodig. Als u een voorkeur heeft om het formulier uit te printen en in te vullen, dan kan dat ook. Deze kunt u na het invullen scannen en vervolgens mailen naar  vergunningen@kempengemeenten.nl

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een:

  • incidentele standplaats bedraagt € 0,00;
  • een tijdelijke standplaats bedraagt € 106,00;
  • een reguliere standplaats € 212,00.

  Daarnaast moet jaarlijks precariobelasting betaald worden. De hoogte hiervan is afhankelijk van de benodigde gemeentegrond.

 • Aanvullende informatie

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

 • Afspraak

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.