Subsidie, scholing vrijwilligers

 • Wat is het?

  Op grond van de beleidsregel “Subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2019” kunnen vrijwilligersorganisaties een aanvraag indienen voor een subsidie voor de scholing van vrijwilligers. De exacte voorwaarden staan beschreven in deze beleidsregel.

 • Online | Formulieren

  Op deze pagina kunt u het formulier invullen. Let op: u kunt het formulier niet tussentijds opslaan. Zorg dat u alle relevante informatie bij de hand heeft. Denk daarbij aan het rekeningnummer (IBAN) van uw vrijwilligersorganisatie. Heeft u al een factuur van uw scholing ontvangen, dan kunt u dit direct toevoegen aan het formulier. 

 • Hoe werkt het?

  De spelregels in het kort zijn:

  • Per organisatie kan maximaal € 250,- subsidie per jaar worden aangevraagd voor scholing van vrijwilligers.
  • Per organisatie wordt maximaal één keer per jaar een aanvraag voor subsidiëring van scholing toegewezen.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari en kunnen worden ingediend tot het budget op is.
  • De aanvraag kan via het daartoe bestemde formulier op de website of schriftelijk bij de gemeente Eersel worden ingediend.
  • De aanvraag wordt binnen zes weken afgewezen of voorlopig toegekend.
  • Definitieve toekenning en uitbetaling vinden plaats nadat dat de gemeente een betalingsbewijs heeft ontvangen.
  • Het betalingsbewijs dient uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de subsidie voorlopig is toegekend binnen te zijn.
  • Het betalingsbewijs kan per email (steunpuntvrijwilligerswerk@eersel.nl) of schriftelijk bij de gemeente Eersel worden ingediend.
   Er is ook een mogelijkheid om het betalingsbewijs toe te voegen aan het digitale formulier.
  • De scholing dient geheel of deels plaats te vinden in het jaar waarin de subsidie is toegekend.
  • Alle aanvragen worden primair getoetst aan de beleidsregel subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel.