Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt uw huwelijksdatum online reserveren op deze pagina. Na de reservering moeten beide partners ook melding van een voorgenomen huwelijk doen. U kunt uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente of persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Formulier reserveren Huwelijk | Partnerregistratie

  Formulier melding voorgenomen huwelijk

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

  Nadat u melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap contact op met uw trouwgemeente.

  Alles over wat u samen kunt afspreken voor of tijdens uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen, bijvoorbeeld over het samen delen of juist apart houden van inkomen, bezittingen, pensioen en erfenis kunt u lezen in de Brochure Samen verder

 • Wat moet ik meenemen?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • Wat kost het?

  Gemeentehuis

  • € 449,10 op maandag t/m vrijdag
  • € 490,90 op zaterdag

  Protestants kerkje

  max. 100 personen

  • € 675,95 op maandag t/m vrijdag
  • € 717,75 op zaterdag

  Streekmuseum

  koffieschop max. 65 personen

  goei kamer en den herd max. 15 personen

  • € 445,30 op maandag t/m vrijdag
  • € 487,10 op zaterdag

  Trouwen op locatie naar keuze

  • € 449,10 op maandag t/m vrijdag
  • € 490,90 op zaterdag

  Trouwboekje

  € 25,10

  Wijzigen/annuleren van huwelijks- of partnerschapsagenda

  € 22,60

  Er is op maandagochtend om 9.00 uur of 9.30 uur de mogelijkheid om gratis te trouwen voor de inwoners van de gemeente Eersel. Dit is een sobere aangelegenheid waar slechts een beperkt aantal (max. 15 pers.) mensen bij aanwezig kunnen/mogen zijn.

  • Het is een sobere plechtgheid
  • Er mag geen muziek gedraaid worden
  • Er zijn geen bloemen aanwezig
  • Er mag geen rijst of bloemen gestrooid worden ( ook niet buiten het gemeentehuis)
  • Er is geen bode aanwezig
  • U kunt geen gebruik maken van getuigen van de gemeente
  • De tijdsduur is maximaal 15 minuten
  • Er mogen max. 15 personen bij de voltrekking/ registratie aanwezig zijn
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt geen toga
 • Aanvullende informatie

  Wie kan u trouwen? Trouwlocaties Trouwen in het buitenland

  De mogelijkheid bestaat om een eigen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag te laten benoemen om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. U kunt hier het aanvraagformulier downloaden en invullen. U kunt het ingevulde formulier printen en na ondertekening scannen en vervolgens mailen naar info@eersel.nl of per post sturen naar Dijk 15, 5521AW Eersel.

  Aanvraagformulier Babs voor één dag

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

  Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, heeft men geen getuigen nodig.