Vragen over afval of container?

  • Wat is het?

    • Voor Klachten/meldingen over het ophalen/inzamelen van afval kunt u terecht bij Baetsen 088-0233201 kempen@baetsen.com
    • Het Milieu Informatie Centrum (MIC) kan u helpen met vragen over verkrijgen van container, ruilen containers, milieubox, milieupas. Het Milieu Informatie Centrum is gratis te benaderen via telefoonnummer: 0800-023 0336 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

    Direct een melding maken via MIC-online