WOZ-waarde

 • Wat is het?

  U heeft de WOZ-beschikking 2020 en aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2020 ontvangen. Als u vragen heeft over deze beschikking en/of aanslag hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt op telefoonnummer (0497)531300. De medewerker noteert uw vraag en legt deze voor aan het team belastingen. Binnen de bezwaartermijn neemt een medewerker van het team belastingen telefonisch contact met u op. Blijkt dat uw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor u aan.

  U kunt ook een reactieformulier  invullen en opsturen. Een medewerker van het team belastingen neemt dan telefonisch contact met u op.

  Wat is het

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

  Op uw verzoek kunnen wij de WOZ-waarde(s) van de door u aangegeven woning(en) verstrekken.

  Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden verstrekt. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

  U kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl. U kunt hier door het invullen van de adres gegevens de WOZ-waarde(s) opvragen. Ook kunt u bij de gemeente de WOZ-waarde(s)  opvragen via telefoonnummer (0497)531300 of per mail gemeente@eersel.nl

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  De waardepeildatum:

  Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De gemeente gebruikt daarbij in ieder geval alle verkoopprijzen in het jaar vóór de waardepeildatum en het jaar daarna. Natuurlijk houdt de gemeente rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, zal de gemeente ook gebruik maken van eerdere marktgegevens.

  Voor het belastingjaar 2020 ligt de waardepeildatum op 1 januari 2019.

  De toestandspeildatum:

  In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. De gemeente kijkt naar de eigenschappen (grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit, onderhoud) op die datum. Wanneer er echter in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing of sloop heeft plaatsgevonden of wanneer de woning nieuw gebouwd is, wordt gekeken naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is ook altijd 1 januari van het desbetreffende belastingjaar. Voor het belastingjaar 2020 is de toestandspeildatum 1 januari 2020.

 • Wat moet ik doen?

  Taxatieverslag

  U kunt een taxatieverslag van uw pand met uw DigiD inlogcode downloaden op mijnoverheid.nl. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of schriftelijk opvragen bij de gemeente Eersel. Binnen 3 werkdagen wordt uw verzoek in behandeling genomen. Indien u schriftelijk of telefonisch een taxatieverslag opvraagt voor iemand anders, dient u een getekende machtiging te hebben.

  Opvragen via mijnoverheid.nl kan via de volgende stappen:

  • Mijnoverheid.nl
  • Inloggen met DigiD
  • Kies: Ga verder naar mijn overheid
  • Kies: Persoonlijke gegevens
  • Scrol naar beneden en kies bij het onderdeel wonen voor WOZ
  • Kies: het adres

  Dan komt het taxatieverslag te voorschijn

  Informeel contact over de WOZ-waarde

  De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van uw woning of bedrijfspand. Als u de waarde te hoog vindt, hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt op via 0497–531300. De medewerker WOZ/belastingen noteert uw vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met u op. Blijkt dat wij uw WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor u aan.

  Voordeel informeel bezwaar

  Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

  Advies

  Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. Via de website kunt u eenvoudig een bezwaarformulier invullen of downloaden of we sturen u er één toe. Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

  Formeel bezwaar

  Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. U vindt het formulier onder het tabblad Online | Formulieren.

  Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

  Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

  Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 522,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

 • Online | Formulieren

  Een bezwaar kunt u ook indienen  met het pdf-formulier op deze pagina. U kunt het formulier downloaden en invullen. Vervolgens kunt u het document printen en voorzien van uw handtekening.

  U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

  Gemeente Eersel
  T.a.v. de heffingsambtenaar
  Postbus 12
  5520 AA Eersel

  Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de door u opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. Eventueel schakelt de gemeente hiervoor een taxateur in. U ontvangt schriftelijk uitspraak op uw bezwaar. Op dit formulier kunt u aangeven waarom u van mening bent dat de WOZ-beschikking en/of aanslag onroerendezaakbelastingen die u hebt ontvangen niet juist is. Een aantal vaak gebruikte redenen van bezwaar staat voorgedrukt. Komt uw reden van bezwaar niet voor dan kunt u gebruik maken van de ruimte bij 'Overige bezwaren/opmerkingen'.

 • Aanvullende informatie

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

 • Openbare documenten

 • Verwijzingen