Telefoonnummers bij storingen | calamiteiten

Algemeen Alarmnummer: 112

 • Politie (0900)8844
 • Gemeente (0497)531300
 • Buiten kantooruren gemeente, bij calamiteiten: (0497)514064
 • KempenPlus (0497)331200
 • Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten: (0497)745544

Storingsnummers

Verlichting

 • Openbare verlichting Nobralux bv) (0411)440401

Storingen drukriolering buitengebied

 • Drukriolering is te herkennen aan groene of grijze kastjes aan de kant van de weg, die een rode lamp erop hebben. De rode lamp geeft aan of er een storing gesignaleerd is. Ziet u dat de rode lamp brandt of het kastje openstaat, neem dan contact op.
 • Tijdens kantooruren (0497)531300
 • Buiten kantooruren (0497)514064

Rioolverstopping

Wordt de verstopping op gemeentegrond aantoonbaar veroorzaakt door een defecte leiding (zoals buisbreuk of wortel ingroei) dan zijn de kosten van ontstopping voor rekening van de gemeente. U kunt ervoor kiezen om direct de firma CEPEWE of Taurus Riooltechniek in te schakelen om onderzoekskosten op eigen terrein te beperken in het geval de gemeente de kosten draagt.

 • CePeWe Riooltechniek  (0497)681835
 • Taurus Riooltechniek (040)2483575

Gas en elektra

 • Technische klachten, zoals melden van gaslucht, defecte leidingen etc.(0800)9009.  Dit is een landelijk nummer, op basis van keuzemenu/postcode wordt u doorgeschakeld naar de juiste locatie.

Water

 • Brabant Water (073)6838000

Afval

 • Vragen over het aanvragen en omruilen van containers, milieubox en milieupas (milieu-informatiecentrum) (0800)0230336
 • Milieustraat (0497)517084
 • Klachten en meldingen met betrekking tot de inzameling van restafval, GFT, PMD en papier (088) 0233201

Telefonische hulpdiensten

 • Kindertelefoon (gratis) 08000432
 • MIND Korrelatie (€ 0,15 p.m.) 09001450
 • Meld Misdaad Anoniem (gratis) 08007000
 • De Luisterlijn (0900)0767
 • Red een dier 144