Geen reclame- en precariobelasting in 2021

Het kabinet heeft een uitgebreid maatregelenpakket ter beschikking gesteld voor ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten en op te vangen. In het verlengde van deze maatregelen heeft het college van B&W van gemeente Eersel op 16 februari 2021 besloten ondernemers tegemoet te komen met gemeentelijke belastingverlichtingen. 

Belastingmaatregelen die we nemen zijn onder andere dat ondernemers geen reclamebelasting hoeven te betalen in 2021 en ook dat er geheel 2021 geen precariobelasting wordt geheven. 

Reclamebelasting                                                                                               

De uitbraak van het coronavirus en de zware maatregelen die gelden om de groei van het virus te vertragen, hebben verstrekkende gevolgen voor alle Eerselse ondernemers. Omdat de reclamebelasting voor bijna elke ondernemer in het centrum van Eersel geldt en omdat bijna alle ondernemers de komende periode geen of minder voordeel zullen hebben van reclame-uitingen in de openbare ruimte, wordt er in 2021 geen reclamebelasting geheven. Met deze maatregelen geven we ondernemers in het centrum van Eersel enige verlichting in deze moeilijke tijd.

Precariobelasting                                                                                                               

Het college heeft onlangs ook besloten om in 2021 geen precariobelasting te heffen. Dit betekent dat o.a. voor het innemen van een standplaats en het plaatsen van een terras op gemeentegrond (als de horeca weer open gaat) in 2021 geen precariobelasting hoeft te worden betaald door ondernemers.

Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met na twee noodpakketten met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden.

Protocollen voor de 1,5 m samenleving

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld of de school. Dat vereist maatwerk: hoe houd je 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkom je dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkom je dat mensen in rijen dicht bij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk en zij werken hard om voor de eigen werkomgeving een protocol op te stellen.

Nieuwe verzamelwebsite voor protocollen gelanceerd

De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en biedt een overzicht van alle beschikbare protocollen. Deze website wordt constant aangevuld. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Ze betrekken hierbij ook werknemers, bijvoorbeeld via vakbonden. 

Financiële problemen?

Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben. Vandaar dat we jou een aantal praktische tips willen geven.

 • Maak een planning voor de inkomsten en uitgaven voor de komende tijd. Laat je niet overhalen om de hoofdprijs te betalen voor schaarse producten.
 • In eerste instantie zijn betalingsachterstanden vaak goed op te lossen. Laat deze niet oplopen tot problematische schulden.
 • Neem bij betalingsachterstanden meteen contact op met de betreffende partij en probeer een betalingsregeling te treffen. Denk aan de woningstichting, hypotheekverstrekker, energieleverancier of  zorgverzekeraar. 
 • Nu veel winkels gesloten zijn, wordt er veel online gekocht. Wees daar voorzichtig met gespreid betalen. Bedenk ook dat lokale ondernemers jou nu juist hard nodig hebben en overweeg om jouw inkopen zoveel mogelijk bij hen te doen.
 • Volg de informatie vanuit het Rijk als het gaat om de betalingen rondom kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisaties informeren hier actief over.
 • Als je hulp nodig hebt, kan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Kempengemeenten mogelijk ondersteuning bieden. Op werkdagen zijn ze telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer (0497)745544 of via md@kempengemeenten.nl.

Ben je ondernemer:

Je vindt hierover meer informatie op deze pagina bij 'Heb je als ondernemer vragen'. 

Social Media

Volg ons voor de laatste updates via Facebook @gemeenteeersel of Twitter @gemeersel

Stop criminelen weldoeners

Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, je diensten, je voertuig of zelfs je onderneming.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen! 

Komen er mensen ongevraagd jouw bedrijf binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

 • Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien.
 • Vraag rond bij ondernemingen in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
 • Overleg met de wijkagent.

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

 • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.
 • Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor? 
 • Accepteer nooit contante betalingen.
 • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
 • Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft.
 • De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op de website van de rijksoverheid.

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.