Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen: dat is hartverwarmend. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben.

De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen. Heb jij een logeerplek? Meld je dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. Je kunt ook een kijkje nemen op ons platform Refugeehelp.nl voor andere particuliere initiatieven rond huisvesting. 

Handreiking particulieren opvang Oekraïners

De overheid heeft een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners gemaakt. Deze handreiking bevat informatie over hoe je een opvangplek kunt aanbieden, waarop je moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn. De handreiking kan je ook helpen als je al (een) vluchteling(en) in huis hebt

Ik kan alleen voor een korte periode vluchtelingen opvangen. Wat gebeurt er daarna met deze mensen?

Al je vluchtelingen niet langer bij jou in huis kunnen blijven dan kunnen de vluchtelingen zich aanmelden bij een regionale registratiepunt (RRP). Dit is het startpunt voor alle gecoördineerde opvang in de gehele regio. Het RRP is gevestigd in het Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven. Het RRP is 24/7 geopend en bereikbaar op telefoonnummer (06)206 33 458. Vanuit hier zoeken ze naar verdere huisvesting. 

Ik vang vluchtelingen op. Waar moet ik dat melden.

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich (tijdelijk) in onze gemeente vestigen dan kunnen ze zich op dit adres laten inschrijven bij onze gemeente als hun identiteit kan worden vastgesteld. Ze kunnen dan een afspraak maken bij de gemeente. Bij inschrijving ontvangen ze dan een Burgerservicenummer.  Vluchtelingen kunnen hiermee bijvoorbeeld aanspraak maken op de leefgeldregeling. De gemeente vraagt bij aangifte alle documenten mee te nemen waaraan gegevens kunnen worden ontleend.

Op registeren in onze gemeente kun je hier meer over lezen.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van vluchtelingen?

Er is geen regeling voor een vergoeding aan de mensen die onderdak aanbieden. Vluchtelingen ontvangen wel leefgeld. Van dat geld kunnen ze ook een vergoeding voor opvang bij particulieren thuis betalen. Dit is overigens niet verplicht. Meer informatie over de leefgeldregeling is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Hebben Oekraïeners recht op leefgeld of een uitkering?

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen ontvangen naast leefgeld een extra toelage per maand. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan Op Rijksoverheid.nl kun je hier alles over lezen. 

KempenPlus organiseert deze leefgeldregeling voor de Kempengemeenten. Vluchtelingen in onze gemeente ontvangen hiervoor een aanvraagformulier als zij zich in onze gemeente inschrijven. 

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen ook in Nederland werken. Vanaf 1 april hebben zij hier geen werkvergunning meer voor nodig.