Afval | Milieu | Duurzaamheid

Afvalkalender

Door afval te scheiden blijft er minder restafval over. Door het hergebruiken van afval zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Minder restafval betekent dat er minder afval verbrandt hoeft te worden en dat betekent minder luchtvervuiling. Wanneer het afval wordt opgehaald vindt u in de afvalkalender. 

Milieustraat

Heeft u vragen over afval of de container?

Voor Klachten/meldingen over het ophalen/inzamelen van afval Baetsen 088-0233201 kempen@baetsen.com 

Het Milieu Informatie Centrum kan u helpen met vragen over omruilen van containers en vervanging van milieupassen. Meer info via de link hieronder.

Duurzaamheid

Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Hieraan invulling geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Groen loont