De Poelenloop

Je kunt de afbeelding vergroten door er op te klikken

Het plan De Poelenloop is een uitbreidingslocatie ten noordoosten van Knegsel. De locatie is opgenomen in de StructuurvisiePlus als een mogelijkheid tot dorpsontwikkeling en het maken van een goede dorpsafronding zonder dat de vrije ligging van de omliggende buurtschappen in gevaar komt.

In het Duurzaam Ruimtelijk Structuurplan wordt het gebied als volgt omschreven. “Het gebied in de oksel van de Zandoerleseweg naar Veldhoven en Het Groen zijn nog historische wegenstructuren en oude boerderijensembles herkenbaar. In dit gebied zou kleinschalige woningbouw kunnen plaatsvinden in de vorm van reguliere woningbouw waarbij het behouden van de openheid van het gebied zeer belangrijk is”.

Ten noorden van het plangebied is de Zandoerleseweg gelegen. Ten zuiden van de locatie is de beek de Poelenloop, ook wel Rijt genoemd, gesitueerd. De beek ontspringt ten noorden van Eersel bij de buurtschap Driehuis. Hier bevond zich vroeger een moerassig gebied dat de Poelen werd genoemd. De poelenloop stroomt via de gehuchten Sneidershoek en Hoekdries naar Knegsel en vervolgens langs Wolfshoek en Zittard alvorens uit te monden in de Gender. In de gemeente Veldhoven wordt de Poelenloop betrokken bij de nieuwbouwplannen voor Veldhoven-West. Het landschap rondom de beek zal daar worden aangepast tot een hoogwaardig natuurlandschap met een moerassig karakter.

In dit plangebied zijn 36 woningen voorzien welke inmiddels allemaal gerealiseerd dan wel in aanbouw zijn. Alle kavels in het plan zijn verkocht.

Het bestemmingsplan van De Poelenloop kunt u inzien op deze pagina.