Dorpshart Knegsel

Om de leefbaarheid van Knegsel, de kleinste kern van de gemeente Eersel, te vergroten heeft de gemeenteraad in 2008 ingestemd met de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) en de plannen rondom de woningbouw.

Onder het overkoepelende project Dorpshart Knegsel vallen twee deelprojecten:

Multifunctionele Accommodatie

De realisering van een Multifunctionele Accommodatie met daarin onder meer gehuisvest de basisschool, het gemeenschapshuis en voorzieningen voor 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang en sportzaal De Ladder (welke ook uitgebreid wordt). Dit project is inmiddels afgerond.

Woningbouw

De woningen, reeds allemaal verkocht, in het plan worden gerealiseerd door Van Santvoort Ontwikkeling. Het gaat over diverse woningen zoals rijwoningen, tweekappers, seniorenwoningen en vrijstaande woningen. U kunt meer informatie over de woningenvinden op de website van Van Santvoort: www.van-santvoort.com.