Contact werkgroep vluchtelingen Eersel

Contactpersoon: Sanne Lubbers,  e-mail s.lubbers@eersel.nl

Spreekuur voor statushouders: elke donderdag in de even weken (m.u.v. de basisschoolvakanties) van 17.00 uur tot 18.00 uur in De Klepel (bij de Protestantse Kerk).

De werkgroep Vluchtelingen Eersel is op zoek naar vrijwilligers!