Dorp aan de Beek

Hoe betrekken we het natuurgebied van de Kleine Beerze beter bij Vessem? Dat is het doel van het project Dorp aan de Beek. En wie kunnen daar nu beter input voor leveren dat de gebruikers zelf? Samen kijken we naar mogelijkheden, zoals het inrichten van ruimten voor moestuinen of aan het creëren van natuurlijke speelplekken. Dit zijn bijvoorbeeld ook plekken waar water in erg natte perioden de ruimte krijgt of een recreatieve functie heeft.