Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen

Dorpen binnen de gemeente Eersel hebben hun eigen dorpsraad of leefbaarheidsgroep, die zich inzet om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Deze onafhankelijke groepen inwoners zijn een belangrijke schakel tussen de bewoners van het dorp en de gemeente Eersel.

De gemeente Eersel en de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen hebben afspraken die zijn vastgelegd in een convenant. Dit betekent dat de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen door de gemeente worden erkend als officiële gesprekspartner. De leden van de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen worden volgens deze afspraken gezien als vertegenwoordigers van de inwoners van het dorp. Vanuit de gemeente Eersel is Arian Wouters de contactpersoon voor dorpsraden en leefbaarheidsgroepen.

Wat doet een dorpsraad of leefbaarheidsgroep voor mij?

De dorpsraden & leefbaarheidsgroepen zetten zich in om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Concreet betekent dit dat dorpsraden & leefbaarheidsgroepen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester & wethouders over gemeentelijk beleid dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in het dorp. Dit kan bij specifieke situaties in de uitvoering van beleid zijn, maar ook tijdens de planvorming van nieuw beleid. Voorbeelden zijn de verandering van een verkeerssituatie, de vernieuwing van speelplekken, de planvorming rond het aanleggen van nieuwe bebouwing en de vernieuwing van het gemeentelijk welzijnsbeleid. Iedere dorpsraad en leefbaarheidsgroep vult haar taak naar eigen inzicht in.

Hoe kom ik in contact met mijn dorpsraad of leefbaarheidsgroep?

Verdere informatie inwinnen of rechtstreeks contact opnemen met de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen binnen de gemeente Eersel is mogelijk via de volgende contactgegevens;

Dorpsraad Knegsel

T:         040 – 2052217
E:         dorpsraad@knegsel.info
W:        www.knegsel.info

Dorpsraad Steensel

T:            0497-515527
E:           dorpsraadsteensel@outlook.com
W:          www.dorpsraadsteensel.nl

Dorpsraad Vessem

T:         06 – 11057602
E:         dorpsraad@vessem.info
W:        www.vessem.info/dorpsraad

Dorpsraad Wintelre

T:         040 – 2052151
E:         dorpsraadwintelre@gmail.com
W:        www.wintelre.info

Zorg om Duizel

T:         0497 – 515698
E:         fam.renders@gmail.com
W:        http://www.duizel.info/CMS/zorg-om-duizel