Duurzaamheid

Een duurzame samenleving creëren

Werken aan een duurzame samenleving is het uitgangspunt voor gemeente Eersel. Samen met de Kempengemeenten heeft Eersel de ambitie om energieneutraal te zijn in 2025. Dat betekent dat de energie die we met zijn allen gebruiken in de Kempen duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte.Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Hieraan invulling geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.