Duurzaamheid

Een duurzame samenleving creëren

Werken aan een duurzame samenleving is het uitgangspunt voor gemeente Eersel. Samen met de Kempengemeenten heeft Eersel de ambitie om energieneutraal te zijn in 2025. Dat betekent dat de energie die we met zijn allen gebruiken in de Kempen duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte.Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Hieraan invulling geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Subsidies

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen bestaan subsidies en regelingen. Op de onderstaande website kun je zien welke dit zijn.

Florian Dirkse

Florian Dirkse een avontuurlijke documentaire maker zeilde de wereld rond om aandacht te vragen voor de problemen, de schoonheid en de cruciale rol van oceanen in het klimaat. 

Klimaatstraatfeest

Samen met je vrienden zorgen voor een beter klimaat én aan het eind van de maand meer geld overhouden. Klinkt goed, toch? De strijd is gestreden, de winnaars zijn bekendgemaakt.

De gemeente Eersel beloont de winnende teams binnen de gemeente Eersel. Lees meer over de prijzen en de algemene voorwaarden.

Meer info via www.klimaatstraatfeest.nl

Innovatie en duurzaamheid

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s binnen de gemeente Eersel. Deze speerpunten staan niet los van elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken. Door de inzet van innovatieve projecten en oplossingen, willen we de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid behalen. In dit interview vertelt onze beleidsmedewerker duurzaamheid je daar meer over.