Interview met wethouder Beex

De ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019 is een van de belangrijkste dossiers waar het college van B&W op dit moment mee aan de slag is. Wethouder Eric Beex is namens het college verantwoordelijk voor dit onderwerp. Een gesprek met Eric.

Wat voor invloed heeft de aanwezigheid van Eindhoven Airport in uw ogen op de gemeente Eersel?

Eindhoven Airport brengt door haar ligging ten opzichte van de gemeente Eersel vliegen naar internationale bestemmingen dichtbij voor inwoners. Ook biedt het (mogelijk) economische voordelen voor ondernemers in de gemeente. Aan de andere kant ervaren inwoners van de gemeente hinder van de luchthaven.

U spreekt zoveel mogelijk inwoners over de ontwikkeling van de luchthaven. Welk signaal neemt u daaruit mee in de gesprekken die u over Eindhoven Airport voert?

De inwoners van de gemeente maken zich zorgen of de vluchten vanuit Eindhoven Airport een negatieve invloed hebben op hun gezondheid, natuur, milieu en woonplezier door luchtverontreiniging en geluidsoverlast.

Wat doet u om het standpunt van de inwoners van de gemeente Eersel te vertegenwoordigen?

Als gemeente hebben we een positie aan alle gesprekstafels waar gesproken wordt over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. We staan voor een zorgvuldig advies, waarbij de ontwikkeling in balans is met de negatieve effecten die worden ervaren in onze gemeente. Daarvoor is het belangrijk dat alle feiten op tafel komen. Daarnaast stimuleren we onze inwoners en ondernemers om ook hun stem te laten horen. Ook doen we onderzoek om de effecten van Eindhoven Airport goed in beeld te brengen.

Hoe staat u in de wedstrijd, welk standpunt neemt u in tijdens dit proces?

De ontwikkeling van Eindhoven Airport mag geen nadelige effecten - eerder positieve effecten - hebben op het milieu, de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners.