Uw belang vertegenwoordigd

Er wordt aan verschillende tafels gesproken over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019. De gemeente Eersel is als buurgemeente van de luchthaven vertegenwoordigd aan deze tafels. In het  organogram is opgenomen welke organisaties aan welke gesprekstafel vertegenwoordigd zijn. Hierin staat ook opgenomen welke opdracht deze gesprekstafel heeft.

COVM Eindhoven

Door COVM Eindhoven wordt de minister van Defensie geadviseerd over het gebruik van de Vliegbasis Eindhoven door de omgeving van de luchthaven. De gemeente Eersel is hierin vertegenwoordigd door wethouder Eric Beex en ambtelijk projectleider Jeroen Weekers. Het college van B&W heeft Cees Beemer en LeoJan Velthoven aangewezen als vertegenwoordigers namens de inwoners van de gemeente Eersel.

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport ziet toe op het naleven van de afspraken die in het kader van hinderbeperking zijn gemaakt aan de Alderstafel. Deze Uitvoeringstafel wordt aangestuurd door een bestuurlijke regiegroep. Wethouder Eric Beex is de vertegenwoordiger van de gemeente Eersel aan deze gesprekstafel.

Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019

De Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 ziet toe op het proces rond de totstandkoming van besluitvorming over de toekomst van het civiele medegebruik van de vliegbasis Eindhoven. Een advies in aanloop naar besluitvorming wordt vormgegeven onder aanvoering van bestuurlijk verkenner Pieter van Geel in de Proefcasus Eindhoven Airport. Wethouder Eric Beex is vertegenwoordiger namens de omliggende gemeenten van Eindhoven Airport in deze stuurgroep.

Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

De Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven financiert projecten in de gebieden dicht tegen Eindhoven Airport aan. De omliggende gemeenten, waaronder de gemeente Eersel, zijn in het bestuur van deze stichting vertegenwoordigd door mevrouw Anja Thijs-Rademakers.