Groen loont!

Klik op de foto om te vergroten

Door snel opeenvolgende veranderingen in onze maatschappij, economie en klimaat, is de Nederlandse samenleving volop in beweging. Deze ontwikkelingen oefenen onder andere een grote druk uit op de openbare ruimte. De functie van ‘groen’ in onze gemeente wordt steeds belangrijker. Groen vangt water op, verbetert de luchtkwaliteit en geeft ons voedsel. Ook stimuleert groen sport en beweging, zijn huizen in een groene omgeving meer waard en het prikkelt onze creativiteit. Groen levert ons dus veel op en met het project Groen Loont! willen we groen optimaal inrichten, beheren en beschermen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met team Uitvoering en Beheer. Telefonisch te bereiken via (0497) 531300.