Informatie over statushouders en vluchtelingen

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het geweld in Syrië, de gewelddadige dictatuur in Eritrea of voor bedreigingen in landen als Irak of Afghanistan. Nederland biedt onderdak aan mensen die in eigen land gevaar lopen. Gemeenten hebben de wettelijke taak om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Ook de gemeente Eersel wil deze taak zo goed mogelijk invullen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen en antwoorden over inburgering

We hebben veel met elkaar gemeen

Suggesties voor opvang van vergunninghouders?

Heeft u zelf een woning, bedrijfspand of perceel waar u vergunninghouders wilt huisvesten? Heeft u ideeën die u met ons wilt delen omtrent de inburgering van vergunninghouders? Wij horen graag uw reactie, zodat we alle mogelijkheden voor de huisvesting en inburgering in kaart kunnen brengen. Op het reactieformulier kunt u uw suggesties, adviezen en opmerkingen kenbaar maken. Wij behandelen alle reacties vertrouwelijk.