Klimaatbeleid

Het klimaat verandert. Dit komt onder andere door de toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in de wereld. Daarnaast zijn de voorraden van deze fossiele brandstoffen eindig en stijgen de energieprijzen gestaag. Daarom hebben de Kempengemeenten de klimaatvisie vastgesteld, waarin een ambitie geformuleerd is om als De Kempen, in 2025 energieneutraal te zijn. Gemeente Eersel heeft dit doorvertaald naar gemeentelijk klimaatbeleid 2013-2017. Ook heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt. U kunt de klimaatvisie, het klimaatbeleid en het uitvoeringsprogramma op deze pagina downloaden.