Cultuurwijzer

De Eerselse cultuurwijzer is een kaart van de zes dorpen van de gemeente Eersel. Op de zes dorpsplattegronden zijn de aanwezige kunstwerken opgenomen en een deel van de aanwezige rijks- en gemeentelijke monumenten. Een beknopte geschiedenis van de zes kernen is weergegeven in deze wijzer.

Samen met de adviescommissie beeldende kunst en de gemeente Eersel is het initiatief genomen om de cultuurwijzer samen te stellen. De gemeente Eersel heeft deze zichtbaarheid in haar kunst- en cultuurnota overgenomen en heeft er subsidie voor verstrekt. De route is te koop bij het Toeristisch Informatiepunt Eersel 

De cultuurwijzer is gerealiseerd door Hans Borsboom (fotografie) en Sies Brandsma (ontwerp en layout).