Lanen door de Kempen

Door een toename van het aantal kabels en leidingen in de bermen in de laatste veertig jaar is veel beplanting verdwenen of niet terug geplant. Gebiedsontwikkeling Levende Beerze plant, daar waar mogelijk, deze open gaten weer in. Op deze manier ontstaat er weer een doorlopend bomenlint. Ook in de bermen langs de nieuwere wegen komen nu bomenrijen te staan.