Meetnet luchtkwaliteit & geluid

De gemeente Eersel is op dit moment bezig met het opzetten van een meetnet voor het meten van luchtkwaliteit en geluid. Dit meetnet wordt onder andere opgezet voor het doen van een nulmeting in het kader van toekomstige afspraken over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Daarnaast zijn er binnen de gemeente een heel aantal andere bronnen van luchtverontreiniging en geluid. Met het meetnet is het doel om zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf in eerst instantie in beeld te brengen hoe de werkelijke situatie eruit zien. Het inrichten van het meetnet zal gebeuren door de coöperatie AiREAS.

De posities van de (mobiele) meetapparatuur worden samen met inwoners van de gemeente Eersel bepaald. Hiervoor werkt de gemeente Eersel naast met de coöperatie AiREAS samen met de Klankbordgroep Eindhoven Airport Eersel.

In de komende tijd worden de laatste voorbereidingen getroffen. Op het moment dat het meetnet is geïnstalleerd zijn de resultaten via deze pagina te vinden.