Project Rioolvervanging en afkoppeling Lindehof Eersel

Maandag 16 september beginnen we met de uitvoering van het vervangen van de riolering en de aanleg van een drainageriolering in de Lindehof en omgeving. Het gaat om de straten: Mgr. de Haasstraat (gedeelte tussen Mortel en Nic. Sichmansstraat), de Mortel (gedeelte tussen de Mgr. de Haasstraat en Kuilenhurk), Lindehof, Lindestraat (gedeelte tussen de Mgr. de Haasstraat en Nic. Sichmansstraat), Lindehof, Lindehof N, Lindehof M en Lindehof Z. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, maart 2020 gereed.

Omleiding

Tijdens de afsluiting van de Mgr. de Haasstraat wordt het verkeer omgeleid door de Schadewijkstraat, Willibrorduslaan en Nieuwstraat. Busdienst Hermes/Bravo lijn 19 maakt gebruik van deze omleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Mgr. de Haasstraat. De bushalte in de Mgr. de Haasstraat wordt tijdelijk verplaatst naar buurtbushalte in de Willibrorduslaan (nabij Jumbo).

Overige werkzaamheden

Tijdens het vervangen van de riolering  wordt in opdracht van Brabant Water tegelijk de (asbestcement)waterleiding gesaneerd. In de Mortel saneren we naast genoemde rioleringswerkzaamheden ook een (rest)verontreiniging in de bodem.

Heb je vragen neem dan contact op met P. van Lith van gemeente Eersel via 0497-531300.