Project Rioolvervanging en afkoppeling Lindehof Eersel

21 januari 2019 is tijdens de informatiebijeenkomst aangegeven dat voor de zomervakantie gestart zou worden met de werkzaamheden. Door onvoorziene omstandigheden is vertraging ontstaan in de voorbereiding en zal na de zomervakantie 2019 met de uitvoering gestart worden.

De woningen welke grenzen aan het project zijn bouwkundig geïnspecteerd en het bodemonderzoek is afgerond.

Het betreft de volgende straten: Lindehof Binnen, Lindehof Midden, Lindehof Zuid, Lindehof Noord, een gedeelte van de Lindestraat en de Mortel.

Wat gaan we doen

  • De bestaande riolering wordt vervangen en daarnaast wordt er nog een infiltratieriool aangelegd om het hemelwater van de aanliggende woningen en (verharde)openbare ruimte af te koppelen
  • Alle elementenverhardingen en opsluitingen worden vernieuwd
  • Brabant Water gaat de bestaande (asbest)waterleiding saneren

Heb je vragen neem dan contact op met P. van Lith van gemeente Eersel via 0497-531300.