Uitvoering onderhoud asfaltwegen 2019

De komende weken wordt door aannemer Gebr. Remmits B.V. gewerkt aan het onderhoud van asfaltwegen. De werkzaamheden vinden plaats op wegen en fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom en zullen enige overlast tot gevolg kunnen hebben. Ongeveer een week voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden plaatsen we bij het bedoelde wegvak vooraankondigingen waarop informatie staat over de aanvang en duur van de uitvoering.

Als de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden stagneren adviseren wij u om via www.eersel.nl/asfalt de actuele informatie te lezen.

Voor een goede en veilige uitvoering van de werkzaamheden is het nodig om enkele wegvakken geheel af te sluiten voor het doorgaande verkeer en zal er een omleiding zijn. Voor de meeste werkzaamheden is een tijdelijke verkeersmaatregel middels een halve wegafsluiting met voorrangsregeling voorzien en kan het verkeer er wel door. Wij hopen op uw begrip als dit enige hinder geeft. Op deze pagina vindt u tekeningen van de locaties van onderhoud.

Planning uitvoering (onder voorbehoud) in 2019:

15 november t/m 28 november;

 • Omlegging rijweg Veneind te Wintelre. Gereed

15 t/m 19 november;

 • Onderhoud asfaltverharding speelterrein Steenstraat te Eersel. Gereed
 • Onderhoud asfaltverharding speelterrein Bloxstraat te Eersel. Gereed
 • Schadewijkstraat reparatie deklaag te Eersel. Gereed

18 november;

 • Willibrorduslaan te Eersel; reparatie deklaag. Gereed
 • Schadewijkstraat te Eersel; reparatie deklaag. Gereed
 • Kerver te Eersel; reparatie deklaag. Gereed

25 november;

 • Mostheuvel te Wintelré; reparatie deklaag. Gereed
 • Groenstraat te Wintelré; reparatie deklaag. Gereed

25 en 28 november;

 • Deklagen Veneind en Groenstraat te Wintelré. Omleiding van toepassing. Gereed

26 t/m 28 november;

 • Meerheide 3 te Eersel; (gedeelte aansluiting Steenovens) deklagen. Omleiding van toepassing. Gereed

      Milieustraat gedurende uitvoering gesloten!

27 november;

 • Fietspad (tussen Biesvensedreef en Steenovens nabij milieustation) te Eersel; reparatie deklaag. Gereed
 • Milieustraat gedurende uitvoering gesloten!

26 en 27 november;

 • Dalemsedijk te Eersel; deklagen (nabij viaduct A-67). Omleiding van toepassing. Gereed
 • Roten te Eersel; boomwortels verwijderen reparatie deklaag. Gereed

28 t/m 29 november en 2 december;

 • Heike te Vessem; fietspad reparatie deklaag (nabij brug over de Kleine Beerze).
 • De Achterste Donk te Duizel; (Stroomkesberg) reparatie deklaag. Gereed

2 december;

 • Mr de la Courtstraat te Knegsel; reparatie deklaag. Gereed
 • Bijsterveld te Wintelré; reparatie deklaag.  Gereed 

29 november en 2 december;

 • Kreiel te Wintelré; reparatie deklaag. Gereed

9 en 10 december;

 • Berkvenseweg te Duizel; (gedeelte tussen Hapertseweg en Donk) reparatie deklaag.

10 december

 • Domineespad te Duizel; reparatie deklaag.
 • Vlasberg te Duizel; reparatie deklaag.

2 t/m 10 december;

 • Wolverstraat te Duizel; reparatie deklagen fietspaden (t.h.v. viaduct A-67).

10 t/m 12 december;

 • Postelseweg te Eersel; reparatie deklagen (diverse wegvakken).
 • Postelseweg (kruising Schapendries) te Eersel; reparatie deklaag. Omleiding van toepassing.

11 t/m 16 december;

 • Riethovenseweg te Steensel; deklagen (tussen rotonde Eindhovenseweg en bebouwde komgrens). Omleiding van toepassing.

12 december;

 • Eindhovenseweg te Steensel; reparatie voegovergang (t.h.v. golfbaan).
 • Stevert te Steensel; reparatie deklaag.
 • Hoekdries te Knegsel; reparatie deklaag.

In het voorjaar van 2020 zullen de volgende wegen nog worden voorzien van een zgn. slijtlaag, informatie over de uitvoeringsdatum wordt t.z.t. vermeld in De Hint en op de website van de gemeente Eersel: Postelseweg gedeeltelijk, Domineespad gedeeltelijk, De Achterste Donk gedeeltelijk, Schadewijkstraat gedeeltelijk.