Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl 2010

In het najaar van 2010 heeft gemeente Eersel deelgenomen aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ omdat het gemeentebestuur graag wilde weten hoe onze burgers oordelen over de gemeente. Elk jaar wordt dit onderzoek in zo’n 80 gemeenten afgenomen en op die manier ontstaat er een goede benchmark. De resultaten van het onderzoek kunt u op deze pagina bekijken.

Eersel heeft in tegenstelling tot andere gemeenten het onderzoek ook per kern uit laten voeren. Daarom zijn er twee rapportages beschikbaar: een totaaloverzicht met scores waarin de resultaten van Eersel worden vergeleken met de andere deelnemende gemeenten van soortgelijke omvang en een rapport waarin de verschillende kernen in onze gemeente met elkaar worden vergeleken. Ook heeft gemeente Eersel een eigen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bezoekers van de gemeentebalie in het voorjaar van 2010. Daarom zijn er voor Eersel geen scores opgenomen in het stuk ‘de burger als klant’.

Oproep
In het onderzoek zijn door veel burgers nog suggesties, tips of opmerkingen gemaakt. Het onderzoek is anoniem uitgevoerd en daarom is het voor ons niet mogelijk om soms hele concrete tips op te pakken omdat de locatie onbekend is. Als er door mensen concrete op- en aanmerkingen zijn gemaakt, is het goed om deze nogmaals aan te melden bij de klachten- en meldingenlijn .